Besøk oss
Pelotongvegen 4, 3734 Skien
Ring oss
35 59 77 25
Åpningstider
Man - Fre: 0800 - 1600

Fysioterapi til barn og unge

Fysioterapi til barn og unge

Fysioterapi for barn og unge har som mål å bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne, deltakelse og aktivitet. Behandlingen skal gi velvære og livskvalitet, og kompensere for funksjonssvikt.

Hvordan jobber fysioterapeuten:

Ved sykdom eller skade gjør fysioterapeuten en undersøkelse som gir en kartlegging av barnets ressurser, funksjonsnivå, utviklingsnivå og interesser. Dette gjøres i samarbeid med foreldre, eventuelt andre fagpersoner og barnet selv. Fysioterapeuten legger til rette for behandling og tiltak. Fysioterapeuten tilrettelegger derfor ofte for trening i hjemmet, barnehagen eller i skolen, og kan veilede og følge opp regelmessig etter behov.

Dette tilbyr fysioterapeuten:

 1. Veiledet trening for barn og unge
 2. Individuelt tilpasset treningsprogram.
 3. Gruppe trening
 4. Vurdering av motorisk utvikling, ved hjelp av standardiserte tester
 5. Behandling/ trening av barn og ungdom med medfødte eller tidlig ervervet skade, sykdom eller funks
 6. Oppfølging, veiledning og samarbeid med: foreldre, personale i barnehage, skole, SFO, og helseinstanser (helsesøster, fastlege, ergoterapeut, ortopediingeniør, sykehus)

Vanlige diagnoser og problemstillinger hos barn og unge som kan behandles av fysioterapeut:

 • Nevromuskulære sykdommer, for eksempel cerebral parese
 • Andre nevrologiske lidelser
 • Muskelsykdommer
 • Psykisk utviklingshemming
 • Skjev nakke/torticollis
 • Deformiteter, for eksempel klumpfot, dysmeli
 • Hoftelidelser, for eksempel hofteleddsdysplasi, calve legg perthes
 • Andre ortopediske lidelser
 • Lungesykdommer, for eksempel astma, cystisk fibrose
 • Revmatiske sykdommer
 • Følgetilstander etter ulykker
 • Opptrening etter operasjoner
 • Ulike syndromer
 • Psykiske vansker
 • Utviklingsforstyrrelser
 • Barn med forsinket motorisk utvikling
 • Barn som faller utenfor lek med jevnaldrende pga. fysiske hindringer

Fysioterapi av alle barn under 16 år er gratis.