Besøk oss
Pelotongvegen 4, 3734 Skien
Ring oss
35 59 77 25
Åpningstider
Man - Fre: 0800 - 1600

Platerikt plasma (PRP)

Solum Fysioterapi kan nå tilby injeksjon av platerikt plasma (PRP) som med sin høye konsentrasjon av blodplater og vekstfaktorer, støtter opp om kroppens selvhelbredende prosesser. Platerikt plasma (PRP) brukes for å bremse artroseutvikling i våre ledd, akselerere tilhelingsprosesser i sener/leddbånd og å roe betennelsesreaksjoner.  PRP tryller ikke og trenger et strengt regime etter injeksjon, for å fremme ønsket effekt. Noen ganger gjennom avlastning og beskyttelse av injisert del, mens andre ganger er det endret evt. hardere trening som skal til. PRP kan gi en økt egenproduksjon av hyaluronsyre, med dertil ønsket effekt.

Platerikt plasma har en høy konsentrasjon av kroppens egne blodplater (Thrombocytter) samt vekstfaktorer som hentes ut fra pasientens eget sentrifugerte blod. De røde og hvite blodcellene sorteres ut gjennom en utskillelsesprosedyre. Blodplasma blir deretter injisert i det området der vi ønsker en økt grad av tilhelning av en skadet struktur, eller bremsing av artrose i f.eks. kne/hofte/ankel/skulder/albue/håndledd og i de mindre leddene i kroppen.

Platerikt plasma kan brukes ved artrose (kort fortalt slitasjegikt, grad 1-3) og muskel-, sene-, kapsel-, leddbåndskader, gjerne i hofte, knær, langvarig tennisalbue, jumpers knee, akilles, plantar fascitt og skulderseneskader (kort fortalt bløtvev). Dokumentasjonen har så langt vært best på artrose knær, men i de siste årene har det kommet veldig mye lovende og spennende forskning også på bløtvev.

Fra pasienten gir blod, til injeksjonen er ferdig, tar det normalt under 30 min. Det er i utgangspunktet ingen restriksjoner på aktivitet etter slike injeksjoner, om den settes i ledd. Setter vi injeksjonen i senevev, anbefales det strengere rutiner mht. opptrening over en periode. For ledd, anbefales to-tre injeksjoner for at behandlingen skal ha best mulig effekt, der tiden mellom avhenger av struktur som skal behandles. For bløtdeler anbefales gjerne en injeksjon, men noen ganger anbefales en oppfølgende injeksjon for å få best mulig resultat.

Kortisoninjeksjon

I de aller fleste tilfeller ønsker man at konservativ behandling er forsøkt før en injeksjon vurderes.
Eksempler på dette er avlastning, tilpasset trening, manuell behandling, ergonomiske tilpasninger, eller ESWT(trykkbølge).

Flere behandlingsmetoder er designet for å skape ny inflammasjon i vevet, og på den måten trigge immunforsvaret til å gjenoppbygge skadet vev. Eksempler på dette er ultralydveiledet dry needling, trykkbølgebehandling og sjokkbølgebehandling.

Kortisoninjeksjon:
All injeksjonsbehandling skjer i samråd mellom pasienten, med pasientens fastlege og undertegnede. Lokalanestesi og kortison fås gjennom e-resept hos fastlegen som må godkjenne tiltaket før vi går for injeksjonsbehandling.

Hos oss settes alle injeksjoner ultralydveiledet, dette for å sikre presis behandling. En grundig klinisk undersøkelse, skadeforløp og symptombilde, samt tidligere behandlinger og ultralyddiagnostikk vil legges til grunn for valg av behandling.

Kortison:
Mange forbinder kortison med negative bivirkninger og er redde for overforbruk, men kortison er i utgangspunktet kun en syntetisk variant av et hormon vi har i kroppen, nemlig kortisol. Kortisol skilles ut i binyrebarken, og er blant annet viktig ift stressreaksjonen, men påvirker også metabolisme, immunsystemet i hjertet og vekst.
Kortison benyttes først og fremst pga sin antiinflammatoriske egenskap ved betennelse. Inngående kunnskap om virkning og bivirkninger er avgjørende for trygg bruk av kortison.
Kortison benyttes som hovedregel kun i ledd og omkring senevev dersom alle andre behandlingstiltak ikke har ført frem, eller når rehabiliteringen hemmes av store smerter og nedsatt funksjon. Gjennom kortisonens betennelseshemmende virkning, vil irritasjoner i ledd og slimposer betydelig reduseres, og derav smertedempes og normal funksjon vil re etableres.

Etter en kortisoninjeksjon er det veldig viktig at pasienten får riktig informasjon om nødvendig avlastning og aktivitet i perioden etter behandlingen.

Hyaluronsyreinjeksjoner (HS)

Hyaluronsyre (HA) er et naturlig forekommende molekyl som finnes i bindevev og leddvæske. Injeksjon av hyaluronsyre har vist seg å være effektivt på både inflammasjon og smerte, det gjenoppretter smøring og støtdemping i leddet, forbedrer leddfunksjonen, opprettholder normal væskebalanse i leddet og gjenopprette normal leddfunksjon. Nyere studier viser at behandling med hyaluronsyre hos pasienter med artrose er en effektiv metode uten alvorlige bivirkninger.

Vi anbefaler alltid at konservative tiltak som trening, tilpasset aktivitetsnivå og smertestillende tabletter forsøkes først. Trening er et tiltak som er essensielt i etterkant av injeksjonen med HA.

Hør gjerne med din terapeut om du kan være kandidat for å delta på forskningsprosjektet AktivA (aktiv med artrose).

Behandlingen kan gjentas etter behov. Erfaringsmessig vil oppfølgende injeksjoner kunne gi ytterligere bedring. Vår erfaring er at selv pasienter med relativt mye slitasje har effekt av behandlingen i 4-6 mnd.