Besøk oss
Pelotongvegen 4, 3734 Skien
Ring oss
35 59 77 25
Åpningstider
Man - Fre: 0800 - 1600

Ultralyddiagnostikk

Kortisoninjeksjonen, om dette er ønsket behandlingsalternativ, brukes for akutte betennelsesreaksjoner. Hyaluronsyreinjeksjoner brukes for å smøre opp et ledd som enten er tørt, eller har en del ujevnheter grunnet f.eks. slitasjegikt. Platerikt plasma brukes for å akselerere tilhelingsprosesser og å roe betennelsesreaksjoner, men her får en også en økt egenproduksjon av hyaluronsyre, med dertil ønsket effekt.

Ultralydveiledet injeksjon tilrettelegger for at vi kan se nålespissen treffe aktuell struktur. For å verifisere at vi er i riktig struktur, kan vi bruke lokalanestesi/diagnostisk blokade for å bekrefte funn gjennom klinisk undersøkelse. Sannsynligheten for treff økes vesentlig, og dermed også potensiell behandlingseffekt ved injeksjon. Behovet for flere behandlinger reduseres da vesentlig. Ultralydveiledet injeksjon kan brukes mot mange tilstander i hele kroppen. For de med nålefobi, kan vi bruke en steril lokalbedøvelse/gel over injeksjonsstedet, som da døyver selve nålestikket.

Samråd med fastlegen
All injeksjonsbehandling skjer i samråd mellom pasienten, med pasientens fastlege og undertegnede. Lokalanestesi og kortison fås gjennom e-resept hos fastlegen.

Ved injeksjon av kortison
Kortisoninjeksjonen brukes ved akutte betennelsesreaksjoner. All injeksjonsbehandling skjer i samråd mellom pasienten, med pasientens fastlege, eller noen ganger med samarbeidende lege og undertegnede. Lokalanestesi og kortison fås gjennom e-resept hos fastlegen som må godkjenne tiltaket før vi går for injeksjon.

Hyaluronsyreinjeksjoner (HS)

Hyaluronsyre settes også ultralydveiledet i artrose (slitasje)ledd, for å smøre leddene. Det er gode studier som viser at Hyaluronsyre også har en betennelsesdempende effekt, som kortison, men da uten bieffekter.

Vi ser best effekt av hyaluronsyre i artroseledd med lett til moderat slitasje. Slike injeksjoner med hyaluronsyre kan da vesentlig utsette proteseoperasjoner som erstatning for slitasjeleddene, typisk i knær og hofter. Om leddene er veldig irriterte, hovne og vonde, kan det være gunstig å sette kortison før injeksjon av hyaluronsyre.

Kalkskylling

Kalkskyllingsmetoden går ut på at man under sonografisk veiledning og lokalbedøvelse, går inn i skuldersenen med en injeksjonsnål. Ultralydveiledning av injeksjonen sikrer presis behandling. Det pumpes så inn xylocain (hurtigvirkende lokalbedøvelse). Mottrykket fra innsiden av kalkdannelsen sørger for at kalken som løser seg opp skylles inn i sprøyta og nivået av kalk i senen reduseres. Behandlingen avsluttes ved at man gjennomfører en ”dry needling” av resterende kalkrester i senen for å få kroppen til å bryte dette ned selv, om det skulle være nødvendig. For å unngå en kraftig inflammasjon av den subacromiale bursa etter inngrepet settes det inn 1 ml kenacort (kortison). Denne sørger for at pasienten ikke får store smerter etter inngrepet, og siden den settes i slimposen, hindrer den ikke makrofagenes oppgave med å spise opp kalkdannelsen etter inngrepet eller tilhelningen av senevevet etter dry needlingen.

Pasienten kommer til kontroll etter 4-6 uker, hvor man vurderer behovet for å gjenta behandlingen.

Kalkskylling er en metode som etter hvert er godt dokumentert i forskningen. Det er beskrevet flere metoder, både med en og to injeksjonsnåler. Vi benytter som regel bare 1 nål.

Det er ikke alle pasienter med kalsifisert tendinose som vi kan foreta en kalkskylling på. Avgjørende for et godt resultat at kalsifikasjonen har riktig konsistens. Vi vurderer kalsifikasjonens konsistens ved hjelp av ultralyd før vi foretar inngrepet.

Kalk som gir gode resultater fremstår som en ekkorik struktur i ellers normalt senevev, og den gir noe «skygge» på bildet som angir at den har en hardere konsistens enn resten av senevevet. Kalsifikasjoner som har stått svært lenge kan gi en kraftigere skygge på ultralydbildene. Disse kalsifikasjonene er ofte ikke mulig å løse opp med skylling, og vi endrer derfor teknikk til dry needling.

Platerikt plasma (PRP)

Solum Fysioterapi kan nå tilby injeksjon av platerikt plasma (Autolog Conditioned Plasma (ACP)) som med sin høye konsentrasjon av blodplater og vekstfaktorer, støtter opp om kroppens selvhelbredende prosesser. Platerikt plasma (PRP) brukes for å bremse artroseutvikling i våre ledd, akselerere tilhelingsprosesser i sener/leddbånd og å roe betennelsesreaksjoner.  PRP tryller ikke og trenger et strengt regime etter injeksjon, for å fremme ønsket effekt. Noen ganger gjennom avlastning/beskyttelse av injisert del, mens andre ganger er det endret/hardere trening som skal til. PRP kan gi en økt egenproduksjon av hyaluronsyre, med dertil ønsket effekt.

Platerikt plasma har en høy konsentrasjon av kroppens egne blodplater (Thrombocytter) samt vekstfaktorer som hentes ut fra pasientens eget sentrifugerte blod. De røde og hvite blodcellene sorteres ut gjennom en utskillelsesprosedyre. ACP blir deretter injisert i det området der vi ønsker en økt grad av tilhelning av en skadet struktur, eller bremsing av artrose i f.eks. kne/hofte/ankel/skulder/albue/håndledd og i de mindre leddene i kroppen.

ACP brukes ved artrose (kort fortalt slitasjegikt, grad 1-3) og muskel-, sene-, kapsel-, leddbåndskader, gjerne i hofte, knær, langvarig tennisalbue, jumpers knee, akilles, plantar fascitt og skulderseneskader (kort fortalt bløtvev). Dokumentasjonen har så langt vært best på slitasjegikt av knær, men de siste årene har det kommet veldig mye lovende og spennende forskning også på bløtvev.

Fra pasienten gir blod, til injeksjonen er ferdig, tar normalt under 30 min. Det er i utgangspunktet ingen restriksjoner på aktivitet etter slike injeksjoner, om den settes i ledd. Setter vi injeksjonen i senevev, anbefales strengere rutiner mht opptrening over en periode. For ledd, anbefales tre påfølgende injeksjoner at behandlingen, for at skal ha best mulig effekt, der tiden mellom avhenger av struktur som skal behandles. For bløtdeler anbefales gjerne 1, men noen ganger anbefales en oppfølgende injeksjon om en når et platå før en er helt bra.