Besøk oss
Pelotongvegen 4, 3734 Skien
Ring oss
35 59 77 25
Åpningstider
Man - Fre: 0800 - 1600

Fysioterapi

Vi følger NFF (Norsk fysioterapeutforbund) sin takstplakat som finnes på www.fysio.no NFF sine takster er etter avtale med HELFO. Fysioterapi av barn under 16 år og ved yrkesskade får gratis behandling med henvisning.

Utvidet behandling / undersøkelse

Utvidet behandling / undersøkelse som ikke dekkes av Rikstrygdeverket eller inngår i frikortsordningen

Ultralyd konsultasjon og ultralydveiledet prosedyre & PRP/ACP

Behandling Egenandel
Diagnostisk ultralyd 285 kr
Injeksjon Ultralydveiledet:
-- Injeksjon pr struktur 890 kr
-- Tilleggstruktur 150 kr
-- Kalkskylling 950 kr
-- Hyaluronsyre, ostenil( for økt glidning ved artrose) 1800 kr
-- PRP/ACP pr. Inj ledd eller sene(ACP settes 2-3x med 1 ukes mellomrom i ledd, mulig bare 1x i sene) 2400 kr

Andre priser

Trykkbølge 600 kr
Akupunktur 390 kr
Treningsopplegg individuelt med utskrift/Mail fra Exxor 50 kr
Forbruksmateriell 50 kr